Baza wiedzy
Panel pomocy TS Margonem > Panel pomocy TS Margonem > Baza wiedzy

Czy mój wątek może zostać zamknięty?

Rozwiązanie Tak, wątek może zostać zamknięty, ale może zrobić to jedynie Główny Administrator. Pozostali pracownicy TS na polecenie Głównego Administratora nie korzystają z tej opcji.

W jakich przypadkach zamykamy wątki?

1. Kiedy spamujesz w wiadomości.
2. Kiedy sprawa została wyjaśniona przez pracownika i użytkownik pisze nowy wątek skierowany do Głównego Administratora.
3. Na prośbę użytkownika.
4. Kiedy sprawa została wyjaśniona przez Głównego Administratora i kontekst sprawy został wyczerpany, a użytkownik nadal uporczywie dodaje wiadomości, które nie wnoszą nic nowego do tematu.

Prosimy o przemyślane odpowiedzi na panelu pomocy. Zamykanie wątków jest stosowane w ostatecznych przypadkach. W większości przypadków wątki zamykają się automatycznie (po 7 dniach braku odpowiedzi na wiadomość pracownika panelu), bądź zamyka go osoba tworząca wątek. Zdarzają się jednak przypadki, w których użytkownik po uzyskaniu od Głównego Administratora wykłóca się siłowo, nie wnosząc żadnych argumentów do sprawy i słownie próbuje się przepychać z Administratorem.
Zależne artykuły Po jakim czasie otrzymam odpowiedź na moje zgłoszenie?
Co się dzieje, gdy dany Administrator nie może rozwiązać problemu?
Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 13
Kategoria: Knowledgebase

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies